An Ghaeilge

Múintear an Ghaeilge i ngach bhliain i gColáiste Muire.

Leanann an Teastas Sóisearach nua ar feadh trí bliana. Féach anseo.

Tá cúrsa Ghaeilge na hidirbliana bunaithe ar scilleanna cumarsáide.

Leanann cúrsa na hArdteiste ar feadh dhá bhliain. Féach anseo.

 

Fóclóir

Teanglann

Pota Focal

Folcoir.ie

An dara bhliain – Foclóir

An chuigiú bhliain – Fóclóir

An tríú bhliain – Fóclóir

Contaetha

Aidiachtaí

Seanfhocail

Verb list English-Irish

Verb list Irish-English

 

Meáin chumarsáide

Radio Rí Rá

Eolas ar an Ardteist

Gael Linn

TG4

Tuairisc.ie

 

Scéalta/Aistí

Turas scoile

Cluiche

An lá a bhí mé i dtrioblóid 1 2  3

Cóisir i mo theach 1 2

Lá ag siopadóireacht

Scéal vocab – aimsir chaite

x-factor-sceal

 

Achmhainí eile

Páipéir scrúdaithe

Gramadach

Seachtain na Gaeilge

Wikipeidia as Gaeilge

Díospóireacht

Yu Ming is ainm dom

Ceoltóir – ceisteanna

Aimsirfháistineach

 

 

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.